Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Realna odpowiedź na realne potrzeby.

ePacjent - Informacje ePacjent - Pierwsze Kroki

ePacjent - Pierwsze Kroki

e-pacjent, czyli Medyczny Portal Informacyjny (MPI) to ogólnopolski serwis internetowy, w którym po zarejestrowaniu, pacjent ma możliwość szybkiej rejestracji do wybranej poradni/pracowni.
Jak uzyskać dostęp do MPI?
Wystarczy zarejestrować się na stronie www.szpital.zywiec.pl w zakładce ‘Medyczny Portal Informacyjny, a następnie w Punkcie Obsługi „e – rejestracji” (ZZOZ w Żywcu, ul. Sienkiewicza 52, tel.) odebrać login i hasło dostępu do swojego konta (wymagany jest dowód tożsamości).

Klikamy baner: Medyczny Portal Informacyjny

screen1

Klikamy opcję: ‘Nie posiadasz konta? Zarejestruj się’

screen1

Wypełniamy formularz, przepisujemy odpowiedni kod z załączonego obrazka, zaznaczamy pole akceptacji regulaminu i klikamy opcję „Zarejestruj się”

screen1

Pacjent, po zalogowaniu do modułu, za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła ma możliwość wyboru usługi lub lekarza do którego chce się zarejestrować. Po wybraniu usługi i/lub lekarza prezentowany jest terminarz pracy lekarza lub jednostki realizującej usługę z oznaczonymi terminami dostępnymi do rejestracji. Pacjent może wskazać, z pośród wolnych terminów, najbardziej dogodny dla siebie. Informacja o wybranym terminie kierowana jest do systemu HIS jednostki i termin jest rezerwowany. Pacjent ma możliwość zapoznania się z wskazówkami dotyczącymi przygotowania do wizyty, na jaką się rejestruje, ma też możliwość zarejestrowania informacji ze skierowania, o ile takowe posiada i jest wymagane. Po dokonaniu rezerwacji istnieje możliwość wydrukowania potwierdzenia. Ponadto system informuje pacjenta za pośrednictwem SMS albo email, o zbliżającym się terminie wizyty albo o zmianie terminu dokonanej przez jednostkę. Po odbyciu wizyty (wykonaniu badania) za pośrednictwem portalu pacjent informowany jest o dostępnym wyniku. Wyniki badań dostępne są za pośrednictwem portalu.