Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Realna odpowiedź na realne potrzeby.

ePacjent - Informacje ePacjent - Pierwsze Kroki

ePacjent - Informacje

screen1


Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu realizuje projekt cyfryzacji szpitala oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych. Co to oznacza? Wiele ułatwień, zarówno dla personelu medycznego, jak i samych pacjentów. Już wkrótce do szpitala w Żywcu, nie tylko będzie można przyjść, ale również zarejestrować się do lekarza bez wychodzenia z domu.
Realizowany przez ZZOZ w Żywcu projekt: „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych – e-zdrowie w ramach zintegrowanego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym w Żywcu” zakłada przygotowanie szpitala i należących do niego przychodni do świadczenia nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa. W praktyce oznacza to konieczność realizacji dwóch równoległych zadań:
Pierwsze z zadań obejmuje m.in. zakup i instalację sprzętu serwerowo sieciowego. W ramach projektu zakupionych zostało m.in. kilka serwerów wraz z systemami operacyjnymi, macierze dyskowe, oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie służące do archiwizacji i przywracania danych. Zakupione i wdrożone zostały również aplikacje składające się na Zintegrowany System Zarządzania. Dzięki nim możliwa będzie m.in. komputerowa obsługa: ruchu chorych (izba przyjęć, oddziały, statystyki, rozliczenia), oddziałowych apteczek, przychodni, laboratoriów (zarówno w zakresie rejestracji, jak i sterowania aparaturą laboratoryjną i procesami analitycznymi), harmonogramu pracy personelu, pracowni diagnostycznej. Na liście zakupów znalazły się również oprogramowanie do kalkulacji procedur medycznych, szacowania rzeczywistych kosztów leczenia pacjenta oraz licencja Radiologicznego Systemu Informatycznego, Systemu Archiwizacji Obrazów i Komunikacji oraz oprogramowanie do dystrybucji zdjęć na oddziały.
W ramach drugiego z zadań szpital zakupił 59 zestawów komputerowych, 10 tabletów spełniających rolę przenośnych terminali, 38 urządzeń wielofunkcyjnych A4 oraz dwie drukarki.
Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość pracy zarówno personelu medycznego, jak i administracyjnego, zminimalizowane zostanie również ryzyko utraty danych pacjentów w wyniku awarii sprzętu, braku zasilania, ataku z zewnątrz oraz zainfekowania wirusami itp. Przede wszystkim jednak poprawi się jakość obsługi pacjenta. To będzie możliwe po pierwsze dzięki sprawniejszej pracy szpitalnego personelu, mającego możliwości szybkiego uzyskania danych o przebiegu choroby, sprawnego planowania badań i zabiegów, skuteczniejszego postawienia diagnozy i dokładniejszego leczenia, po drugie dzięki nowoczesnym aplikacjom, które samym Pacjentom dadzą lepsze możliwości komunikacji z jednostkami szpitala, dostęp do wyników badań i możliwość samodzielnego planowania wizyt, badań, czy też rejestracji do poradni. Istotnym elementem nowego systemu informatycznego szpitala będzie bowiem Medyczny Portal Informacyjny (MPI) wraz z aplikacją ePacjent.
Termin realizacji projektu, to 30 czerwca 2015 rok. Koszt projektu wynosi 2 530 406 zł, z czego 80,07% stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.
ePacjent
Dlaczego warto mieć dostęp do MPI?